W celu zgłoszenia zawodników do Turnieju należy wypełnić poniższy formularz

Dane podstawowe

Liczba zgłaszanych zawodników

Dane zawodników

Zawodnik 1

Zawodnik 2

Zawodnik 3