Oświadczenie

Celem wyjaśnienia wszelkich  wątpliwości powstałych przy weryfikacji prac konkursowych LVII Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, komitet organizacyjny oświadcza:

  1. przy sprawdzaniu testu użyto błędnego szablonu odpowiedzi.
  2. na stronie internetowej zostały zamieszczone błędne wyniki konkursu.
  3. uwzględniono odwołanie uczestnika konkursu od ogłoszonych wyników.
  4. powtórnie sprawdzono wszystkie prace konkursowe.
  5. poprawione wyniki zostały umieszczone ponownie na stronie konkursu.

W imieniu organizatorów LVII MTF bardzo przepraszam wszystkich uczestników i mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie  na zainteresowanie następną edycją konkursu. Nie myli się ten co nic nie robi.

 

 dr Bożena Mikłaszewicz

                                                                                           Przewodnicząca MTF