Regulamin

Regulamin LXVI Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego w roku szkolnym 2023/2024

dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa Zachodniopomorskiego

 

 1. Organizatorem Turnieju jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
 2. Celem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest popularyzacja fizyki i pogłębianie zainteresowania tym przedmiotem oraz wpływanie na bardziej świadomy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych.
 3. Zakres wymagań obejmuje program nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych.
 4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego (z pominięciem szkół zaocznych, wieczorowych, dla dorosłych itp.) wytypowani przez szkołę.
 5. Każda szkoła ma prawo do wystawienia maksymalnie 3 (trzech) uczniów.
 6. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać w terminie do  08.03.2024 roku, na formularzu elektronicznym, znajdującym się pod adresem: http://turniej.fizyka.szc.pl/rejestracja. lub przesłać zgłoszenie na adres: waldemar.staron@usz.edu.pl z dopiskiem w tytule „Turniej – nazwa szkoły”, które powinno zawierać imiona i nazwiska uczniów, klasę i imię i nazwisko nauczyciela.
 7. Turniej odbędzie się  16.03.2024 roku o godzinie 10:00 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, Szczecin
 8. Międzyszkolny Turniej Fizyczny przebiega w dwóch etapach następujących kolejno tego samego dnia i oddzielonych przerwą:
  1. pierwszy etap – test wyboru (20 pytań) – 60 min.,
  2. drugi etap – 3 zadania otwarte – 90 min.

W obu etapach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W trakcie zawodów należy wyłączyć telefony komórkowe. Dopuszcza się używanie kalkulatorów prostych (definicja zgodna z wytycznymi CKE dotyczącymi maturalnych przyborów pomocniczych). W części testowej nie można korzystać z karty wzorów fizycznych. Karty wzorów otrzymują uczestnicy w II etapie turnieju.

 1. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje max. 20 pkt, zadań – 30 pkt (po 10 za każde zadanie).
 2. W trakcie turnieju prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. O kolejności miejsc decyduje suma punktów zdobyta w obu etapach.
 3. Tytuł laureata turnieju otrzymują zawodnicy o największej punktacji. Wyboru laureatów dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Komisja decyduje o ilości miejsc laureackich. Dodatkowo komisja może przyznać wyróżnienia.
 4. Wyniki LXV Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego zostaną ogłoszone w ciągu 3-tygodni od dnia przeprowadzenia turnieju na stronie internetowej: http://turniej.fizyka.szc.pl lub przesłane na adres email pozostawiony przez nauczyciela zgłaszającego uczniów.
 5. Informacje bieżące o Turnieju będą umieszczane na stronie www (jak w p. 12). Na ewentualne pytania odpowie dr Waldemar Staroń, e-mail: waldemar.staron@usz.edu.pl, tel. 91 444 12 31
 6. Organem odwoławczym we wszystkich spornych sprawach związanych z przebiegiem LXV Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.