Regulamin

Regulamin LX-go Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego w roku szkolnym 2017/2018

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa Zachodniopomorskiego


  1. Organizatorem Turnieju jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
  2. Celem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest podnoszenie poziomu nauczania fizyki, popularyzacja fizyki, pogłębianie zainteresowania tym przedmiotem oraz wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Zakres wymagań obejmuje program nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie dowolnych klas szkół ponadgimnazjalnych wytypowani przez szkołę. Każda szkoła ma prawo do wystawienia maksymalnie czterech uczniów. Warunkiem klasyfikacji drużynowej jest udział minimum 3 osób z danej szkoły.
  5. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać w terminie do 02 marca 2018 roku, na formularzu elektronicznym, poprzez stronę internetową pod adresem: http://turniej.fizyka.szc.pl/rejestracja.
  6. Międzyszkolny Turniej Fizyczny przebiega w dwóch etapach następujących kolejno tego samego dnia i oddzielonych 15-minutową przerwą:
    • a) pierwszy etap – test wyboru (20 pytań) – 60 min.,
    • b) drugi etap – 3 zadania (2 rachunkowe, 1 nieobliczeniowe) – 90 min.

   W obu etapach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy. W trakcie zawodów należy wyłączyć telefony komórkowe. Dopuszcza się używanie kalkulatorów prostych (definicja zgodna z wytycznymi CKE dotyczącymi maturalnych przyborów pomocniczych). W części testowej nie można korzystać z karty wzorów fizycznych. Karty wzorów otrzymują uczestnicy w II etapie turnieju.

  7. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje max. 20 pkt, zadań – 30 pkt (po 10 za każde zadanie).
  8. W trakcie turnieju prowadzona jest klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna. O kolejności miejsc decyduje suma punktów zdobyta w obu etapach. Tytuł laureata turnieju otrzymuje pięciu najlepszych zawodników w punktacji indywidualnej oraz trzy najlepsze drużyny  w klasyfikacji ogólnowojewódzkiej. Dodatkowo w punktacji indywidualnej mogą być przyznane 3 wyróżnienia.
  9. Turniej odbędzie się 10 marca 2018 roku, o godz. 11.00:
   • a) na Wydziale Matematyczno-Fizycznym US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin (aula I piętro sala 116) – dla szkół z powiatów: Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świnoujście, Wałcz.
   • b) w I LO im. St. Dubois w Koszalinie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1  – dla szkół z powiatów: Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin.
  10. Wyniki LX Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego zostaną ogłoszone w ciągu 2-tygodni od dnia przeprowadzenia turnieju na stronie internetowej: http://turniej.fizyka.szc.pl.
  11. Informacje bieżące o Turnieju będą umieszczane na stronie www (jak w p. 10), na ewentualne pytania odpowie dr Waldemar Staroń, e-mail: Waldemar.Staron@usz.edu.pl, tel. 91 444 12 31
  12. Organem odwoławczym we wszystkich spornych sprawach związanych z przebiegiem LX Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest komisja powołana przez Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

LX Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego

dr Waldemar Staroń