Komitet MTF

Komitet Organizacyjny MTF


Przewodniczący:

dr Waldemar Staroń

Członkowie:

 • dr Adam Balcerzak - Instytut Fizyki
 • dr Tomasz Denkiewicz - Instytut Fizyki
 • dr Marcin  Ślęczka – Instytut Fizyki
 • dr Natalia Targosz- Ślęczka - Instytut Fizyki
 • mgr Joanna Kaczmarska -Instytut Fizyki
 • mgr Janusz Mielnik – Instytut Fizyki
 • mgr Irena Kisiel - CEN Koszalin
 • mgr Łukasz Cieszyński - Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi US; Wydział Informatyki, ZUT w Szczecinie

Członek Honorowy:

Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski -  Instytut Fizyki   US

(Przewodniczący Oddziału  Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego)

Obserwatorzy:

 • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie
 • Przedstawiciel  ZCDN w Szczecinie
 • Przedstawiciel CEN Koszalin