Komitet MTF

Komitet Organizacyjny MTF


Przewodniczący:

dr Waldemar Staroń

Członkowie:

  • dr Marcin Olszewski - Uniwersytet Szczeciński
  • dr Mateusz Paczwa - Uniwersytet Szczeciński
  • dr Marcin  Ślęczka – Uniwersytet Szczeciński
  • dr Natalia Targosz- Ślęczka - Uniwersytet Szczeciński
  • mgr Janusz Mielnik – Uniwersytet Szczeciński
  • mgr Łukasz Cieszyński - Wydział Informatyki, ZUT w Szczecinie

 

Członek Honorowy:

Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski -  Uniwersytet Szczeciński
(Przewodniczący Oddziału  Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego)

 

Obserwatorzy:

  • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie
  • Przedstawiciel  ZCDN w Szczecinie
  • Przedstawiciel CEN Koszalin