Kontakt

ADRES KONTAKTOWY

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Fizyki
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin

Telefon: 91 444 12 31