Kontakt

ADRES KONTAKTOWY

Wydział Matematyczno – Fizyczny
ul. Wielkopolska 15
70 – 451 Szczecin

Telefon: 91 444 12 31